Deklaracja dostępności

 

Kolektyw Kultura dla Klimatu (działający przy Nowym Teatrze w Warszawie) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Data publikacji strony internetowej: 29.03.2021

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 29.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • niektóre materiały wizualne nie zawierają tekstów alternatywnych,
  • niektóre materiały audiowizualne nie zawierają napisów, 
  • niektóre dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie konsultacji z ekspertką od dostępności. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Marią Wilską, tel. 502 131 043, e-mail: kulturadlaklimatu@protonmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.