Materiały

Kultura dla Klimatu to także budowana kolektywnie baza wiedzy. Znajdziesz tu informacje dotyczące kryzysu klimatycznego pochodzące ze sprawdzonych źródeł, zweryfikowane dane, raporty i polecane systemy ekocertyfikacji. Udostępniamy Ci także wartościowe publikacje poświęcone poruszanym w tym przewodniku zagadnieniom, przykłady dobrych praktyk czy podpowiedzi dotyczące źródeł finansowania inicjatyw ekologicznych.

Zgromadzone tu informacje mogą służyć pogłębianiu wiedzy i świadomości ekologicznej Twojej i Twojego zespołu, stanowić inspirację i motywację do dalszych działań, jak również argument w rozmowach z organizatorem.
Materiały będą systematycznie uzupełniane i aktualizowane. Jeśli na naszej stronie brakuje informacji o Twojej inicjatywie, publikacji czy programie publicznym – napisz do nas i podziel się wiedzą.

Przyroda

Strony i przewodniki ze wskazówkami i dobrymi praktykami z zakresu dbania o dobrostan przyrody, jej bioróżnorodność i miejskie dzikie zakątki. Znajdziesz tutaj odsyłacze m.in. do poradników o miejskich ogrodach, kompostownikach, ulach czy łąkach miejskich.

Przewodniki i narzędziowniki

Publikacje online i ebooki, w których znajdują się podpowiedzi na temat tego, jak wprowadzać ekozmiany zarówno w miejscach pracy, jak i w indywidualnych codziennych praktykach.

Wiedza klimatyczna – publikacje, raporty

Sprawdzone i zweryfikowane, dostępne online publikacje i strony poświęcone kryzysowi klimatycznemu. Znajdziesz tam materiały naukowe, badania i raporty, które pomogą Ci zweryfikować krążące w wielu miejscach informacje, pogłębić wiedzę czy obalić mity dotyczące ekologii. Mogą stanowić materiał dydaktyczny.

Ekologiczne instytucje, organizacje, koalicje i inicjatywy

Odsyłacze do stron internetowych ekologicznych inicjatyw z sektora kultury, które mogą stanowić inspirację do dalszego działania. W tej zakładce znajdziesz też informacje o zagranicznych koalicjach na rzecz klimatu. Zachęcamy do międzyinstytucjonalnej wymiany doświadczeń!

Granty, dotacje

Informacje o Polskich i zagranicznych programach grantowych i możliwych źródłach finansowania działań ekologicznych – zarówno inwestycyjnych jak i edukacyjnych.

Audyt

Audyt polega na przeprowadzeniu analizy aktualnego stanu instytucji pod kątem zużycia zasobów i realizowania rozporządzeń środowiskowych. Pomaga więc wyznaczyć obszary do zmiany. Na rynku funkcjonują różne rodzaje audytów. Kolejne instytucje decydują się na przeprowadzenie działań audytowych, mamy więc nadzieję, że materiały na ten temat będą systematycznie uzupełniane i aktualizowane.