3

Krok trzeci:
Zielone zespoły

Jeśli uda Ci się zmienić funkcjonowanie Twojej instytucji na bardziej ekologiczne, wspieraj w tym procesie także inne miejsca pracy. Nie ma lepszej formy promocji ekologicznych instytucji niż dzielenie się swoim doświadczeniem. We współpracy z facylitatorami i facylitatorkami, trenerami i trenerkami, edukatorami i edukatorkami – możesz zorganizować międzyinstytucjonalne warsztaty. Przede wszystkim podziel się swoją wiedzą z uczestnikami i uczestniczkami kultury, aby w ten sposób realizować misję publiczną instytucji.

Może cię również zainteresować