2

Krok drugi:
Produkcja wydarzeń

Rezygnacja z produktów zwierzęcych i odzwierzęcych w cateringu
Jak wskazuje Greenpeace, dla dobra ludzi i przyrody niezbędne jest ograniczenie do roku 2050 spożycia mięsa i nabiału na świecie o połowę. Nadmierne spożycie mięsa i produktów odzwierzęcych ma poważne konsekwencje dla środowiska. Emisja gazów cieplarnianych związana z intensywną hodowlą bydła jest w skali światowej równa tej powodowanej przez transport. Potrzebę systemowych rozwiązań w tej kwestii coraz częściej podnosi się również na poziomie regulacji. Unia Europejska, opracowując strategię Farm to Fork – dotyczącą zmiany produkcji żywności w UE – rozpatrywała wprowadzenie zakazu spożywania mięsa. Ostatecznie zdecydowała się na rekomendację dotyczącą przekierowywania diety na wegetariańską i wegańską. Strategia Farm to Fork ma być wstępem do tzw. ustawy European Green Deal, zgodnie z którą do 2050 r. Europa ma się stać neutralna dla środowiska. 
Na praktyki instytucji czy organizacji kultury należy spojrzeć całościowo. Warto, aby wprowadzanie rozwiązań dotyczących ekologicznego cateringu obejmowało nie tylko indywidualne decyzje organizatora czy organizatorki danego wydarzenia. Jako instytucje kultury mamy szansę kształtować społeczną świadomość dotyczącą ekologii żywienia. Rezygnacja z produktów zwierzęcych i odzwierzęcych w cateringu – ze względu na skalę oddziaływania na środowisko – powinna stać się zatem elementem strategii całej instytucji i obejmować wszystkie organizowane wydarzenia, w tym te realizowane we współpracy z podmiotami, którym użyczamy przestrzeni. Aby przełożyć tego typu praktyki na całą instytucję, konieczne jest uwzględnianie odpowiednich zapisów dotyczących nieużywania w cateringu produktów zwierzęcych i odzwierzęcych (podobnie jak zapisów regulujących korzystanie z lokalnych produktów, dbanie o krótki łańcuch dostaw etc.) w organizowanych przez instytucję przetargach i podpisywanych umowach. 

> Przeczytaj: Zabójczy dla planety. Jak chów przemysłowy wpływa na Ziemię, za: Viva! 
> O zielonych przetargach przeczytaj tu: EKOETYKA WSPÓŁPRACY

Ślad węglowy wydarzenia 
Zbieraj i notuj dane dotyczące zużycia energii, wody, papieru, produkcji odpadów, rozwiązań cateringowych i transportowych (podróże służbowe, podróże publiczności, dostawy) podczas Twojego działania. Będą one pomocne w jak najdokładniejszym zmierzeniu śladu węglowego wydarzenia. Do określenia wpływu na środowisko służą specjalne kalkulatory – niektórych z nich możesz używać bezpłatnie online. Np. za pomocą kalkulatora Carbon Footprint, który jest dostępny (częściowo) również w wersji polskiej, można obliczyć ślad węglowy związany z podróżami. Aby to zrobić, potrzebujesz danych dotyczących środków lokomocji, przemierzonego dystansu oraz liczby pasażerów. Julie’s Bicycle opracowało specjalny kalkulator śladu węglowego przeznaczony dla sektorów kreatywnych – Creative Green Tools. Pozwala on nie tylko szacować wpływ na środowisko poszczególnych wydarzeń wraz z ich zapleczem organizacyjnym, lecz także porównywać kolejne pomiary, by przy następnych inicjatywach coraz skuteczniej redukować negatywny wpływ na środowisko.


> Warto zachęcać swoją publiczność do zapoznania się z dostępnymi w Internecie indywidualnymi kalkulatorami śladu węglowego. Dzięki nim można poznać np. ślad węglowy gospodarstw domowych czy „stylu życia”. Przykładowe kalkulatory dostępne w wersji angielskiej: World Land Trust, Footprint Calculator, WWF Footprint. Czytaj więcej: WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Może cię również zainteresować