2

Krok drugi:
Wpływ na środowisko

Zrównoważone zakupy
Warto przeanalizować wpływ instytucji na łańcuch dostaw poprzez zrównoważone zakupy. Łańcuch dostaw to struktura, w ramach której produkty powstają i są transportowane do miejsca konsumpcji. Zarządzanie nim powinno spełniać najwyższe standardy jakości i odpowiedzialności. Zrównoważony łańcuch dostaw bierze odpowiedzialność za cały cykl życia danego wyrobu: od wydobycia surowców do momentu, kiedy produkt staje się odpadem. Oznacza to przestrzeganie norm środowiskowych oraz dbanie o prawa człowieka i warunki pracy osób zaangażowanych w wytwarzanie danej rzeczy (zobacz).
Instytucja kultury nie ma możliwości monitorowania całego tego procesu, ale może się oprzeć na informacjach udostępnianych przez producentów. Należą do nich m.in. certyfikaty dotyczące przestrzegania zasad sprawiedliwego handlu (fair trade; zobacz: EKOWSPÓŁPRACA). Na niektórych wyrobach można też znaleźć etykietę z wyliczonym śladem węglowym. Ponadto firmy czasem dodają informację o tym, że redukują ślad węglowy albo go neutralizują. Istnieją także mniej formalne sposoby pozyskiwania wiedzy o produktach i usługach – można np. promować ekonomię społeczną, współpracując z lokalnymi kooperatywami.


Edukacja ekologiczna
Pracownicy i pracowniczki powinni mieć szansę zapoznania się z informacjami zgromadzonymi podczas mierzenia wpływu instytucji na środowisko (zobacz). Równy dostęp do wiedzy pozwoli na kolektywne podejmowanie decyzji, np. tych dotyczących działania instytucji i wyznaczania priorytetów. W miarę możliwości finansowej warto także zorganizować odpowiednie szkolenia (zobacz: PRACOWNICY i PRACOWNICZKI).


Audyt
Audyt to badanie aktualnej sytuacji w organizacji. Może polegać na weryfikacji dokumentów dotyczących obowiązków środowiskowych instytucji (audyt środowiskowy), analizie łańcucha dostaw i wpływu na środowisko (audyt z zakresu zrównoważonego rozwoju) lub badaniu praktyk codziennych osób zatrudnionych, procesów oraz sposobu korzystania z budynku. Osoby wykonujące audyt opierają się na dokumentach, rozmowach z pracownikami i obserwacji ich zachowań w przestrzeni danego miejsca (człowiek–przestrzeń–środowisko). Za pomocą różnych narzędzi poszukują obszarów do optymalizacji, której celem jest maksymalne wykorzystanie zasobów (audyt zero waste; zobacz: AUDYT).


Przetargi z kryterium środowiskowym 
Warto weryfikować firmy, z którymi nawiąże się współpracę – poprzez przeprowadzanie zielonych przetargów z kryterium środowiskowym, promowanie spółdzielczości oraz zakup ekologicznych usług i produktów. Przygotowując Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) warto rozważyć wpisanie takich punktów jak: potwierdzenie złożenia sprawozdań środowiskowych, wykorzystywanie materiałów z recyklingu i/lub ekologicznych, kryteria środowiskowe (czyli sposób, w jaki firma zmniejsza ślad środowiskowy), bieżące śledzenie rozwiązań zrównoważonych i niezwłoczne informowanie o nich klienta etc. Zwróć uwagę także na inne cele związane ze zrównoważonym rozwojem, takie jak: stabilność zatrudnienia w firmie (umowy o pracę) czy zapewnianie równych szans (opis zespołu, polityka wynagrodzeń).
Przykład takiego przetargu przeprowadzonego przez Zachętę znajdziesz tutaj

Może cię również zainteresować