1

Krok pierwszy:
Zielone zespoły

Jak zacząć?
Zadbaj o to, by w składzie zielonego zespołu znalazły się osoby pracujące na różnych stanowiskach i/lub w różnych działach oraz by spotkania te odbywały się w godzinach pracy. Ustal ramowe zasady funkcjonowania zespołu, takie jak systematyczność spotkań (np. raz w miesiącu) czy zaplanowanie ich przebiegu (agenda, osoba prowadząca, osoba tworząca notatki). Jeśli grupa powstała oddolnie – poinformuj o tym dyrekcję i od czasu do czasu zaproś ją na spotkanie.

Obszary tematyczne
Warto wydzielić obszary tematyczne do kolejnych spotkań pracy zielonego zespołu, tj. segregacja śmieci, oszczędzanie wody, partnerstwa, ekologiczne projekty czy cykle wydarzeń. Najlepiej zacząć od małych kroków, kolejno rozpoznawać problemy i szukać dla nich najbardziej realnych rozwiązań.

Praktyki codzienne
Na tym etapie jesteśmy w stanie wypracować kodeks codziennych praktyk ekologicznych i wprowadzać je w życie, motywując innych współpracowników i inne współpracowniczki do podjęcia tego wysiłku. Mogą to być drobne, ale bardzo istotne zmiany, np. drukowanie tylko wtedy, kiedy to konieczne, i tylko dwustronnie; picie wody z kranu; rezygnacja z plastikowych kubeczków itp.

Może cię również zainteresować