3

Krok trzeci:
Audyt

Wdrażanie rekomendacji i działań opcjonalnych 
Na tym etapie mamy do dyspozycji raport z informacjami na temat stanu aktualnego i propozycje rozwiązań zmniejszających negatywny wpływ organizacji na środowisko. Poinformuj o raporcie wszystkich członków i członkinie zespołu. Konsultacje z pracownikami i pracowniczkami na temat sposobu przeprowadzenia zmian mogą usprawnić ten proces. Przydatny może się tu okazać zielony zespół (zobacz: ZIELONY ZESPÓŁ). 
Przygotuj się na wieloetapowy i rozłożony w czasie proces wdrażania rekomendacji, a także zdecyduj, czy podejmiesz to wyzwanie samodzielnie, czy ze wsparciem szkoleniowym i doradczym z zewnątrz.

Może cię również zainteresować