3

Krok trzeci:
Produkcja wydarzeń

Ewaluacja
Na zakończenie każdego wydarzenia poproś uczestników i uczestniczki o informację zwrotną. Poza innymi aspektami związanymi z charakterem wydarzenia, dopytaj o to, jak odebrali i odebrały zastosowane ekorozwiązania. Sprawdź, które zostały zauważone, które spotkały się z pozytywną reakcją, które być może ich/je zainspirowały. Zdobyte informacje mogą Ci pomóc usprawnić kolejne działania. 

Offset
Ślad węglowy, który powstał w wyniku wydarzenia, a którego nie udało się uniknąć, warto środowisku zrekompensować. Wytworzone emisje można zneutralizować poprzez redukcję gazów cieplarnianych w innym miejscu na świecie – i w ten sposób dążyć do zeroemisyjności działania. Służą temu liczne programy offsetowe, które niejako „odbierają” ze środowiska nasz negatywny wkład, np. wspierając nasadzanie drzew czy rozwijanie energii odnawialnej. W wielu przypadkach projekty te przynoszą dodatkowe korzyści, np. poprawę jakości powietrza lub wody, wzmocnienie ochrony różnorodności biologicznej i siedlisk, poprawę możliwości zatrudnienia w danej społeczności czy dostępu do usług edukacyjnych. Kompensacja emisji dwutlenku węgla może więc być częścią kompleksowej strategii, łączącej wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym z wkładem w inne wspólne dobra. Ważne jest przy tym, aby kompensacja wytworzonego śladu węglowego nie była traktowana przez instytucje czy organizacje jako jedyne narzędzie zapobiegania skutkom kryzysu klimatycznego. Offset powinien być stosowany nie zamiast bezpośrednich działań ograniczających emisje, lecz jako ich uzupełnienie. 
 
> W celu weryfikacji projektów offsetowych powstały standardy regulujące te kwestie, np. Clean Development Mechanism (CDM), Gold Standard (GS), Verified Carbon Standard (VCS), Plan Vivo (PV) czy Climate, Community & Biodiversity (CCB) Standards. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w szczegółowym przewodniku dotyczącym offsetu: Carbon Offset Guide (strona w jęz. angielskim)
> Przykład polskiej inicjatywy offsetowej, łączącej wsparcie dla organizacji prospołecznych z rozwojem zielonej energii: Social Carbon Offset – zielona energia zmiany społecznej

Zielone wydarzenie w mojej organizacji
Na potrzeby własne i współpracy z artystami(-tkami), kontrahentami(-tkami) spisz zasady organizacji wydarzeń w Twoim miejscu pracy, dotyczące aspektów środowiskowych. Ważne, by dokument został przyjęty wewnątrz organizacji jako standard. Stwórz jasną instrukcję i podziel się nią z zewnętrznymi podmiotami, z którymi współpracujesz, tak aby wszyscy wiedzieli, co jest dla Ciebie ważne i jakimi zasadami się kierujesz. W ten sposób kształtujesz też nawyki innych osób. Zapisy te zawrzyj w umowach. Na potrzeby wewnętrzne stwórz sobie skróconą eko check-listę, która pomoże Ci w sprawnej realizacji zielonych założeń przy kolejnych inicjatywach.

> Zainspiruj się: A Greener Festival posługuje się specjalnym ekoriderem dla artystów i artystek, który wyznacza zasady współpracy między festiwalem a zapraszanymi twórcami i twórczyniami (tekst w jęz. angielskim)
> Czytaj też: EKOETYKA WSPÓŁPRACY
> Skorzystaj z naszej eko check-listy

Może cię również zainteresować