3

Krok trzeci:
Technologie informacyjno-komunikacyjne

Świadomy wybór dostawców rozwiązań informatycznych
Współpracuj z firmami, które dążą do obniżenia swojego śladu węglowego oraz wykorzystują energię ze źródeł odnawialnych. Powinny one kontrolować łańcuch dostaw do produkcji własnych towarów, tak aby uniknąć nadmiernej eksploatacji przyrody i ludzi. The Green Web Foundation umożliwia sprawdzenie, czy strona internetowa jest hostowana przez centrum danych, które pobiera prąd pochodzący ze źródeł odnawialnych. Z kolei strona Website Carbon oblicza ślad węglowy strony internetowej. Zestawienie etycznych alternatyw dla wielu technologicznych produktów można znaleźć tutaj

Może cię również zainteresować