Ekoetyka pracy

Raport Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza

Raport Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza opublikowany w październiku 2019 r. Zawiera on informacje o poziomie wynagrodzeń w warszawskich publicznych instytucjach kultury, nierównościach płacowych, skali zastosowania elastycznych form zatrudnienia (umów cywilnoprawnych i samozatrudnienia) oraz postulaty w zakresie zmian warunków wynagradzania w stołecznej kulturze.

Projekt „Porozumienie”

Strona z opisem i odnośnikami do projektu „Porozumienie”, przeprowadzonego w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Znajdziesz tam m.in. wyznaczniki feministycznej instytucji kultury opracowane dla Teatru w procesie partycypacyjnej pracy z zespołem.

New Economics Foundation

Strona New Economics Foundation poświęcona postulatowi skrócenia tygodnia pracy. Znajdziesz tu dobrze opracowane materiały problematyzuje i popularyzujące temat (strona w jęz. angielskim).

Pracuj mniej – podcast

„Pracuj mniej” to podcast Patrycji Musiał o tym, dlaczego (m.in z powodów ekologicznych) i jak mniej pracować. 

Degrowth

Strona popularyzująca ruch i ideę degrowth. To idea, która krytykuje globalny system kapitalistyczny, oparty na paradygmacie wzrostu gospodarczego za wszelką cenę i powodujący wyzysk ludzi oraz niszczenie środowiska. Ruch degrowth aktywistów i aktywistek oraz badaczy i badaczek opowiada się za społeczeństwami, które priorytetowo traktują dobrobyt społeczny i ekologiczny zamiast zysków korporacji, nadprodukcji i nadmiernej konsumpcji. W ujęciu degrowth rozwój oznacza takie ułożenie na nowo relacji gospodarczych, tak aby zapewnić sprawiedliwość środowiskową i dobre życia dla wszystkich w granicach zasobów, którymi dysponuje nasza planeta.