Ekologiczne instytucje, organizacje, koalicje i inicjatywy

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

ZAMEK DLA KLIMATU
Ekologizujace praktyki, które wprowadził CK Zamek w Poznaniu. 

Strefa Kultury Wrocław

Rozmowy o ekologii
Cykl audycji w ramach programu Praktycy Kultury, prowadzonego przez Strefę Kultury Wrocław. Audycje są przygotowane w taki sposób, aby były przystępne dla tych, którzy swoją przygodę z ekologią dopiero rozpoczynają, a jednocześnie wartościowe dla osób, które od lat obserwują zmiany klimatu.

BWA Sokołowsko

Podcast, w którym Michał Suchora rozmawia o sztuce, ekologii i polityce. Zapraszane osoby to artystki i artyści, kuratorki i kuratorzy, ekologiczne kolektywy, dla których kryzys klimatyczny i ekologiczny to podstawowe wyzwanie w pracy zawodowej i aktywistycznej.

PRPGND

Pierwszy Płaskowyż Klimatyczny Sztuki Współczesnej
Zapisy debat poświęconych szukaniu odpowiedzi na pytanie o rolę kultury w przeciwdziałaniu katastrofie klimatycznej. Osoby pracujące na co dzień w instytucjach sztuki spotkały się z naukowczyniami, architektami i aktywistkami. Zastanawialiśmy się wspólnie nad tym, jaka odpowiedzialność spoczywa na artystkach, kuratorach i dyrektorkach instytucji.
 

Muzea dla klimatu

Nieformalna inicjatywa, która jest zarówno otwartą grupą roboczą służącą do wymiany wiedzy i dzielenia się inspiracjami z zakresu ekologizacji instytucji kultury, jak i cyklem spotkań poświęconych wyzwaniom stojącym przed instytucjami kultury wobec zmian klimatycznych. Grupa jest otwarta na muzealników i muzealniczki, osoby pracujące w publicznych instytucjach kultury oraz wszystkich innych zainteresowanych tematem. Manifest grupy.

We Are Museums

Museums Facing Extinction
Długofalowy program prowadzony przez organizację We Are Museums we współpracy z EIT Climate-KIC nakierowany na wspieranie systemowych zmian zapewniających dobrostan dla ludzi i planety w oparciu o działania społeczności lokalnych. 

Postgrowth Toolkit

Audycje dotyczące powiązania postwzrostu z kulturą, poświęcone tematom związanym z przyczynami, objawami i wyzwaniami serii kryzysów: ekologicznym, klimatycznym, ekonomicznym, społecznym i innymi (strona w jęz. angielskim).

Julies Bicycle

Brytyjska organizacja szerząca wiedzę o kryzysie klimatycznym, promująca zrównoważony rozwój w obszarze kultury. Na stronie znajduje się wiele ciekawych artykułów, narzędzi, raportów, danych oraz przewodników (strona w jęz. angielskim).

MAST

Sieć MAST, to reprezentacja różnych instytucji kultury z Manchesteru, które podjęły wspólne prace nad osiągnięciem celu zero-emisyjności w skali miasta. Miasto Manchester planuje zmniejszyć redukcję CO2 co najmniej o połowę do 2025 r., a do poziomu zero – do 2038 r. (strona w jęz. angielskim).

Arcola Theatre

Opis ekologicznych działań teatru Arcola w Londynie.

Teatr miejski w Manchesterze

Teatr miejski w Manchesterze jest wspaniałym przykładem tego, jak instytucja kultury może działać w ekologiczny i zrównoważony sposób (strona w jęz. angielskim).

Kultura Klima Brno

Instytucje i organizacje kultury z Brna założyły koalicje dla klimatu i wzywają władze miasta do ogłoszenia Klimatycznego Stanu Wyjątkowego (strona w jęz. czeskim).

Umeni Pro Klima

Instytucje kultury i sztuki z czeskiej Pragi tworzą sieć i ogłaszają Klimatyczny Stan Wyjątkowy. W swoim manifeście piszą wprost, że kultura i sztuka ponoszą współodpowiedzialność za ekologiczny i klimatyczny stan świata. Wskazują na konieczność wprowadzenia gruntownej zmiany prowadzenia instytucji (strona w jęz. czeskim).

Culture Declares

Międzynarodowa sieć niezależnych praktyczek i praktyków oraz organizacji z sektora kultury, które deklarują klimatyczny i ekologiczny stan wyjątkowy. Na stronie możecie dołączyć do sieci, a także znaleźć podstawowe podpowiedzi działań odpowiadających na wyzwania klimatyczne oraz listę organizacji i inicjatyw z inspirującymi ekologicznymi praktykami (strona w jęz. angielskim).

Pedalling Power

Przykład działania instytucji, która włącza w swoje eko działania publiczność.
Teatr fanSHEN, promując swoją produkcję teatralną zaprosił widzów i widzki do ćwiczenia na specjalnych maszynach w siłowniach, które magazynowały energię wytwarzaną przez ćwiczących. Naładowane w ten sposób baterie wykorzystywano do zasilania pokazów teatralnych, a ćwiczący ludzie otrzymali zniżki na bilety, przy czym wysokość zniżki była uzależniona od wypedałowanego wkładu energetycznego (tekst w jęz. angielskim).

Glastonbury Festival

Przykład wspierania praktyk publiczności. Glastonbury Festival wprowadził vouchery, które otrzymuje każda osoba przyjeżdżająca na festiwal transportem publicznym lub rowerem. Voucher zapewnia zniżki na posiłki, dostęp do pryszniców solarnych i inne benefity (tekst w jęz. angielskim)