Granty, dotacje

POIS

Ministerialny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, który prowadzi programy grantowe.

Aktywni Obywatele

Program Aktywni Obywatele

Program LIFE

Instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi programy grantowe.

Erasmus Plus

Unijny program edukacyjny

URBACT

Inicjatywa URBACT wspiera lokalnych instytucjonalnych liderów i miasta w zintegrowanym programie zrównoważonego rozwoju. Kilka polskich miejscowości już korzysta z tego programu, m.in. Wrocław. 

Julie`s Bicycle

Organizacja Julie’s Bicycle przygotowała przegląd fundacji oferujących finansowanie dla podmiotów z sektora kultury na projekty zorientowane ekologicznie. 

Europejski Zielony Ład

Strona Komisji Europejskiej zawierająca informacje o programie „Zielony Ład”, który jest planem działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Warto ją obserwować, ponieważ mogą się tam pojawić otwarte konkursy na projekty.