Przewodniki i narzędziowniki

Ki Culture

Przewodniki przygotowane przez Ki Culture – organizację, która za cel przyjęła budowanie odpowiedzialności klimatycznej wśród praktyków i praktyczek kultury. Do marca 2021 roku ukazały się trzy dostępne bezpłatnie publikacje: Waste & Materials Ki Book, Social Sustainability Ki Book oraz Energy Ki Book.

Publikacje Joanny Tabaki

Na stronie znajdują się dwie publikacje: „Kultura naturze, z Syrenką w tle. Dobre praktyki proekologiczne w warszawskich instytucjach kultury” oraz „Zielona Instytucja Kultury. O stawaniu się miejscem kultury przyjaznym naturze”. Autorką obu publikacji jest Joanna Tabaka – trenerka i ekspertka ds. komunikacji oraz budowania strategii rozwoju publiczności w sektorze kultury.

Green Artist Rider – A Greener Festival 

„Eko-rider” dla artystów i artystek, który opisuje zasady współpracy między festiwalem a zaproszonymi twórcami i twórczyniami (tekst w jęz. angielskim).

Laboratorium Muzeum

Publikacje projektu Laboratorium Muzeum. Polecamy je wszystkie, ale w szczególności pierwszą, pt. „Społeczność”. Znajdują się tutaj wskazówki i inspiracje dotyczące głównie zmiany podejścia do koncepcji muzeum – rozumianego jako instytucja, która nie koncentruje się na budynku i obiektach czy projektach, lecz skupia się na szeroko pojętym, interdyscyplinarnym dziedzictwie, widzianym jako dobro wspólne, wymagające wspólnej troski i nastawione na proces wypracowywania metod współzarządzania.

„Muzealny think-tank: Muzea i sąsiedztwo” 

Publikacja przygotowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Ekologiczność tworzy silne związki z wielowymiarowym sąsiedztwem. Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak ten temat rozwijać i gdzie szukać postaw ekologicznych.

Przewodnik po demokracji

Przewodnik przedstawiający narzędzie stosowane w demokracji obywatelskiej, jakim jest panel obywatelski. Może stanowić ciekawą inspirację do rozwijania współpracy z lokalną społecznością i publicznością – poprzez włączanie do współdecydowania np. o programie instytucji.

Dewzrost. Słownik nowej ery

Książka kompleksowo opisuje znaczenia pojęcia degrowth (w polskim tłumaczeniu dewozrost). W publikacji znajdują się teksty naukowców, badaczek, aktywistów gromadzące wiedzę teoretyczną, wskazując kierunki działań oraz praktyczne rozwiązania. Dewzrost, czy polityka umiaru, to sposób na zmniejszenie presji na środowisko przy jednoczesnym zwiększaniu zdolności regeneracyjnych naszej planety. Dewzrost to propozycja na rozwój, który układa relacje pracy, gospodarki, złożonych zależności świata ludzi i świata przyrody,  aby zapewnić sprawiedliwość środowiskową i dobre życia dla wszystkich w granicach zasobów, którymi dysponuje nasza planeta. Książka jest przetłumaczona na wiele języków, od niedawna jest dostępna w jęz. polskim.

Książka w polskim tłumaczeniu jest dostępna bezpłatnie.
Strona książki: https://vocabulary.degrowth.org/

Ekonsument

Strona z praktycznymi poradami na temat tego, jak dokonywać odpowiedzialnych wyborów konsumenckich, które wspierają zrównoważony rozwój, ochronę środowiska i prawa człowieka.

Poradnik energooszczędności

Poradnik podpowiadający energooszczędne zachowania dotyczące budynków.