Wiedza klimatyczna – publikacje, raporty

IPBES

Strona z raportami Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Usług Ekosystemowych (ang. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES)

IPCC

Strona z raportami Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)

Nauka o klimacie

Ta strona – prowadzona przez naukowczynie i naukowców – zawiera sprawdzone informacje na temat zmian klimatycznych. Jej misją jest wyjaśnianie fizycznych procesów rządzących klimatem, relacjonowanie aktualnych wyników badań oraz rozwiewanie mitów na temat klimatu.

Klimatyczne ABC

Podręcznik „Klimatyczne ABC” przygotowany z inicjatywy naukowczyń i naukowców pracujących na Uniwersytecie Warszawskim i związanych z zespołem UW dla Klimatu. Pracowało nad nim 16 ekspertów i ekspertek, reprezentujących różne dziedziny wiedzy (takie jak fizyka, chemia, biologia, ekologia, ekonomia, psychologia oraz inżynieria) i związanych z różnymi ośrodkami akademickimi.

Zabójczy dla planety. Jak chów przemysłowy wpływa na Ziemię

Raport fundacji Viva! z 2019 r. przedstawia fakty o tym jak chów przemysłowy wpływa na katastrofę klimatyczną oraz jak wybór diety roślinnej jest jednym ze sposobów na ratunek dla naszej planety. Katastrofa klimatyczna już trwa, a tempo postępujących, negatywnych zmian wymaga podjęcia działań na rzecz klimatu w szerszym zakresie. Przemysłowy chów zwierząt zużywa ogromne zasoby (grunty, woda), w znaczący sposób przyczynia się do wycinki lasów, emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszcza środowisko i wpływa na zanikanie bioróżnorodności.