O projekcie

Kultura dla Klimatu to oddolna inicjatywa na rzecz ekologizacji obszaru kultury. Grupę tworzą pracowniczki instytucji kultury, organizacji pozarządowych, samorządu, a także niezależne twórczynie i kuratorki.

Naszym celem jest promowanie proekologicznych postaw bez zawstydzania i oskarżania o to, że robi się za mało lub niewystarczająco dobrze. Uważamy, że w obliczu pilności wyzwań związanych z katastrofą klimatyczną lepiej rozpocząć działanie, nawet w skromnym zakresie, niż nie robić nic. Głęboko wierzymy w indywidualną i zbiorową sprawczość oraz w to, że można wdrażać zmiany w obszarach, na które ma się wpływ – starając się poszerzać granice i łącząc się we wspólnym wysiłku.

Jesteśmy przekonane, że trzeba zacząć od siebie. Dlatego pracując nad stroną internetową Kultury dla Klimatu, świadomie wybierałyśmy ekologiczne rozwiązania technologiczne i projektowe pozwalające ograniczyć zużycie energii. Ponadto strona została stworzona na bazie zasad projektowania uniwersalnego (inkluzywnego) – czyli w taki sposób, aby była dostępna dla wszystkich w możliwie najszerszym zakresie.

Kultura dla Klimatu to kolektyw tworzony (na dziś) przez same kobiety. Nie była to zaprogramowana idea założycielska, jednak ekofeministyczny charakter ujawnia się w idei działania kolektywu – opierającej się na współpracy, wzajemnej pomocy, budowaniu przestrzeni zaufania. Kultura dla Klimatu, będąc przykładem oddolnej samoorganizacji dążącej do systemowej zmiany, stawia jednocześnie pytanie o to, jak tworzyć dziś nowe ekosystemy sprawczości instytucjonalnej, w jaki sposób angażować do zmiany i rozwijać współpracę organiczną

Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do wdrożenia niezbędnych zmian w regulacjach miejskich, samorządowych i państwowych. Naszą pracę wspiera Biuro Kultury m.st. Warszawy i europejskie stowarzyszenie zaangażowane w tematykę zmian klimatycznych, rozwijające innowacyjne projekty (Climate-KIC). W połączeniu tych sił widzimy ogromną szansę na zainicjowanie realnych, systemowych zmian modelu funkcjonowania kultury.

Zdjęcie przedstawia kolaż złożony z portretów dziewięciu członkiń kolektywu.

Ewa Chomicka

Antropolożka kultury, polonistka, muzealniczka i kuratorka sztuki współczesnej. Kieruje Laboratorium Praktyk Muzealnych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, komórką̨ zajmującą się rozwojem współpracy między muzeum a artystami i artystkami współczesnymi, a także interdyscyplinarnych inicjatyw, łączących ze sobą sztukę współczesną, badania i aktywizm. Poprzez realizowane działania bada możliwości budowania relacji między instytucjami kultury a uczestnikami i uczestniczkami działań. Rozwija też długofalowe inicjatywy partycypacyjne, poszerza pole sztuki ze społecznością. Członkini Kolektywu Klimatycznego wypracowującego w 2019 roku manifest klimatyczny we współpracy z organizacją We Are Museums. Członkini grup: Muzea dla Klimatu, Chór Klimatyczny i kolektywu Kultura dla Klimatu, inicjatorka zielonego zespołu w Muzeum POLIN. 

Anna Czaban

Kulturoznawczyni, kuratorka sztuki współczesnej, facylitatorka, autorka tekstów i wydarzeń artystyczno-społecznych. W latach 2009–2015 tworzyła program Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Od 2015 roku jest kuratorką wystaw i projektów społecznych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Realizuje długofalowe projekty o charakterze interdyscyplinarnym, głównie na styku sztuki współczesnej, działań aktywistycznych i społecznych, studiów miejskich, architektury, botaniki, zoologii i nauk o klimacie. Współpracuje z Fundacją Inna Przestrzeń. Członkini kolektywu Kultura dla Klimatu.

Aleksandra Jach

historyczka sztuki, kuratorka, facylitatorka, coacherka, edukatorka. Od 10 lat zajmuje się tematyką środowiskową w polu kultury. Realizowała projekty dotyczące dobrego sąsiedztwa, relacji międzygatunkowych, ochrony ekosystemów, udziału kobiet w ruchach środowiskowych. Specjalizuje się w tworzeniu narracji wizualnych i tekstowych dotyczących kryzysu klimatycznego. Ostatnio zajmowała się problemem transformacji energetycznych (http://zakopaneslonce.com). Jedna z bohaterek Inspiratora „Kobiety dla klimatu”. Z pasją i zaangażowaniem facylituje, coachuje i trenuje, nie tylko tych, którzy działają w obszarze klimatu. Członkini grupy Muzea dla Klimatu i kolektywu Kultura dla Klimatu.

Aleksandra Janus

Doktorka antropologii, współautorka i kuratorka inicjatywy Laboratorium muzeum, dyrektorka Centrum Cyfrowego i kierowniczka działającej w jego ramach Pracowni Otwierania Kultury, kuratorka programu „Exercising modernity”. Interesuje ją społeczna rola instytucji kultury oraz ich relacje z odbiorcami. Specjalizuje się w analizie i wdrażaniu strategii partycypacyjnych, badaniach publiczności oraz transformacji cyfrowej i otwieraniu dostępu do zasobów dziedzictwa. Jest współpracowniczką Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci UJ, wykładowczynią School of Ideas SWPS, członkinią rady serii wydawniczej Wystawianie Teorii oraz FestivALTers – grupy działającej przy FestivALT. W swojej pracy akademickiej zajmuje się badaniem kultur pamięci i rolą instytucji w procesie instytucjonalizacji dyskursów na temat przeszłości. Członkini grupy Muzea dla Klimatu i kolektywu Kultura dla Klimatu. 

Iza Kaszyńska

Kulturoznawczyni, kuratorka, animatorka, działaczka społeczna. Pracuje na styku pola sztuki współczesnej, aktywizmu społecznego i feministycznego, działań na rzecz ochrony środowiska. Zajmuje się badaniem i rozwijaniem pomysłów na ekologiczną, wrażliwą instytucję, tworzeniem scenariuszy na przyszłość obejmujących sposoby działania instytucji kultury i sztuki w obliczu kryzysu klimatycznego. W latach 2018–2020 kuratorka, współkuratorka oraz autorka i realizatorka programów edukacyjnych Parku Rzeźby na Bródnie (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie). W latach 2012–2016 była członkinią oddolnych inicjatyw społecznych i miejskich (Wymiennik. Społecznościowy system wymiany, Otwarty Jazdów). Jest propagatorką miejskiego ogrodnictwa, organizatorką wspólnotowych przedsięwzięć ogrodniczych. Członkini grupy Muzea dla Klimatu oraz kolektywu Kultura dla Klimatu.

Magdalena Klepczarek

Pedagożka, edukatorka, wieloletnia pracowniczka samorządowa, obecnie naczelniczka Wydziału Instytucji Kultury m.st. Warszawy w Biurze Kultury. W kolektywie Kultura dla Klimatu jest odpowiedzialna za kontakty z Urzędem Miasta.

Magdalena Komornicka

Historyczka sztuki, kuratorka, producentka wystaw. Od 2006 roku związana z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki w Warszawie, od 2012 roku należy do zespołu kuratorskiego. Jest kuratorką m.in. wystaw: „Joanna Piotrowska. Zaduch”, „Projekt X” (z Gosią Wdowik), „Plac Małachowskiego 3” i „Lepsza ja”. Należy do grona inicjatorek ekozespołu w Zachęcie. Członkini kolektywu Kultura dla Klimatu.

Joanna Nuckowska

Mama dwóch dziewczynek zaniepokojona wizją nadchodzącej katastrofy klimatycznej. Zainspirowana działaniami Extinction Rebellion postanowiła aktywnie promować idee ekologiczne oraz zero/less waste na polu sztuki. Zawodowo jest producentką i kuratorką wydarzeń artystycznych. Związana z Nowym Teatrem w Warszawie, gdzie pełni funkcję wicedyrektorki i kierowniczki działu produkcji i relacji międzynarodowych. Jest dwukrotną stypendystką amerykańskiego programu ISPA Fellowship, podczas którego – wspólnie z grupą przedstawicieli instytucji kultury z całego świata – zainicjowała temat odpowiedzialności wobec zmian klimatycznych i opracowania ekologicznych rekomendacji dla sektora kultury. Gościnna wykładowczyni warszawskiej Akademii Teatralnej i SWPS. Członkini kolektywu Kultura dla Klimatu.

Maria Wilska

Edukatorka, kuratorka i producentka wydarzeń artystycznych, społecznych oraz edukacyjnych. Od 10 lat związana z Nowym Teatrem w Warszawie, gdzie stworzyła dział edukacji. Jest pomysłodawczynią wielu projektów społeczno-artystycznych, m.in Młodej Orkiestry Nowego Teatru, Akademii Tolerancji, programu Świetlica Nowego Teatru. Prowadzi również Fundację Nowych Działań, poprzez której działania wspiera i realizuje multimedialne przedsięwzięcia artystyczne w Polsce i za granicą. Obecnie kształci się w obszarze coachingu oraz psychologii. Członkini kolektywu Kultura dla Klimatu. 

Współpraca

Projekt graficzny: Zofka Kofta

UX design: Patrycja Żołędowska

Programowanie WWW: Katarzyna Werner

Publikacja treści WWW: Maria Dutkiewicz

Konsultacje merytoryczne: Agata Szczotka-Sarna, Joanna Murzyn, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy

Tłumaczenia: Magda Konopka

Redakcja tekstów polskich: Anna Lewandowska

Korekta tekstów polskich: Malwina Łozińska 

Redakcja i korekta tekstów angielskich: Magda Konopka, Stephen Russell

Komunikacja i kontakt z mediami: Tosia Ulatowska

Marbling: Zuzanna Kofta, Ziemia, marbling na papierze, 2021

Projekt powstał przy wsparciu Biura Kultury m.st. Warszawy oraz organizacji EIT Climate-KIC.

Climate Community Lab jest inicjatywą unijnej organizacji EIT Climate-KIC, której celem jest budowanie społeczności i wspieranie działań mających na celu stawienie czoła wyzwaniom klimatycznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem tej inicjatywy jest budowanie zaufania, potencjału i współpracy międzysektorowej aby wywołać transformacyjne, systemowe zmiany w regionie. Działający w oparciu o współpracę z partnerami Climate Community Lab skupia innowatorów klimatycznych, którzy tworzą europejską wspólnotę dedykowaną lokalnym wyzwaniom. Oferując narzędzia, wsparcie, wiedzę i szeroką sieć służącą systemowemu rozwiązywaniu lokalnych wyzwań, Lab ma na celu testowanie różnych dróg do przyspieszenia adaptacji i odporności na zmiany klimatu, działając na korzyść mieszkańców regionu Europy Środkowo-Wschodniej.