2

Krok drugi:
Zielone zespoły

Rady ekspertów
Szukając rozwiązań, sięgaj po rady ekspertów. Przykładowo: po konsultacji z przyrodnikami zadbaj o dobrostan roślin i zwierząt wokół budynku instytucji – wysiej łąkę kwietną zamiast trawnika, ustaw ul na dachu czy zbuduj kompostownik.

Relacje sąsiedzkie
Zadbaj o relacje z sąsiadami – czy to społecznością lokalną, czy sąsiadującymi instytucjami, by wspólnie zmieniać otoczenie.

Współprace komercyjne
Zielony zespół może zaproponować szereg rekomendacji dotyczących współpracy komercyjnej: wynajmów jednorazowych na imprezy czy długoterminowych kawiarniom bądź restauracjom. Za pomocą stosownych zapisów w umowach zobliguj je do segregacji śmieci, serwowania wody z kranu czy innych postaw prośrodowiskowych.

Wprowadzanie zmian wypracowanych przez zielony zespół
Wprowadzanie do instytucji dobrych praktyk ekologicznych nie wymaga dodatkowych kosztów i często może się odbyć bez negocjacji z dyrekcją czy inną komórką zarządzającą. Jednak wiele rekomendacji – dotyczących zmiany charakteru partnerstw (komercyjnych i niekomercyjnych), zapisów proekologicznych w umowach najmów, określonego sposobu pielęgnacji zieleni – wymaga już ustaleń z kierownictwem. Im bardziej zielony zespół jest różnorodny (członkowie i członkinie z różnych działów) – tym bardziej całościowa jest argumentacja za ekologicznymi rozwiązaniami. Ponadto naciski grupy pracowników i pracowniczek – do tego przedstawione kompleksowo – będą skuteczniejsze aniżeli interwencje pojedynczych osób.

Może cię również zainteresować