1

Krok pierwszy:
Audyt

Ankieta dotycząca skojarzeń z ekologią, która umożliwia lepsze przygotowanie do audytu
Dzięki niej będzie można się zorientować, jaką wiedzą dysponują pracownicy i pracowniczki. Ankieta może dotyczyć roli człowieka w ekosystemach i tego, w jaki sposób ludzie przyczyniają się do ich degradacji. Inna perspektywa to przyjrzenie się nawykom osób pracujących w sektorze kultury w kontekście codziennego funkcjonowania. Przydatne może być też przygotowanie prostej ankiety dotyczącej tego, jakie skojarzenia z ekologią mają poszczególne osoby. 
Takie początkowe kroki mają na celu zorientowanie się, co na ten moment wiedzą pracownicy i pracowniczki, czym się interesują i jakie działania prośrodowiskowe wprowadzają samodzielnie. W trakcie tego procesu może się okazać, że posługują się różnymi definicjami ekologii, inaczej widzą możliwości instytucji w tym obszarze oraz priorytety. 

Przykładowe pytania, które mogą się pojawić w ankiecie: 

– Jakie moje działania lub wybory określam jako ekologiczne? 
– Jakie działania i wybory, które obserwuję w swoim otoczeniu, uznaję za ekologiczne? 
– Czy są działania uznawane za ekologiczne, których nie rozumiem i nie wiem, jaki mają sens? 
– Czy są działania, które chciałabym lepiej poznać i zrozumieć, ale wydają mi się w tym momencie zbyt złożone, eksperckie albo zbyt drogie?
– Jakie działania uznawane za ekologiczne uznaję za priorytetowe? 
– Czy ja sam/sama chcę działać na rzecz środowiska?
– Czy organizacja, w której pracuję, powinna działać na rzecz środowiska? 

Samokształcenie w tematach ekologicznych
Warto też samodzielnie przeczytać rozporządzenia dotyczące segregowania odpadów czy rozliczania emisji zanieczyszczeń do środowiska – tym obowiązkom podlega bowiem większość instytucji. Instytucja może wystąpić o interpretację obowiązków środowiskowych do odpowiednich urzędów, opisując specyfikę swojej działalności. Aspekty prawne różnych działań podlegają zmianie, niemniej jednak bycie na bieżąco z aktualnymi wymogami pozwala podejmować adekwatne decyzje. Przykładowo: jeżeli wiesz, że niedługo zostanie wprowadzona opłata za jakiś rodzaj opakowań, wówczas już teraz nie będziesz ich kupować. Samokształcenie może obejmować także wspólną lekturę tekstów dotyczących tematu albo spotkania z osobami z innych instytucji kultury w celu wymiany doświadczeń (zobacz).

Może cię również zainteresować