Ekoetyka współpracy

Baza przedsiębiorstw społecznych

Baza przedsiębiorstw społecznych przygotowana przez rządowy Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej stanowi przykład wyszukiwarki potencjalnych partnerów lokalnych w zakresie dostawy towarów i usług.

Eco Label Index

Eco Label Index to największy światowy katalog certyfikatów i znaków ekologicznych, zawiera informacje ze 199 krajów z 25 obszarów przemysłu.

Unijne kryteria środowiskowe dla zielonych zamówień publicznych

Unijne kryteria środowiskowe dla zielonych zamówień publicznych (ang. green public procurement – GPP) zostały opracowane dla tych grup produktowych, które uznano za najbardziej odpowiednie do wdrożenia GPP – zarówno ze względu na wartość zamówień, jak i z uwagi na ich wpływ na środowisko. Informacje te zostały zebrane na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Informacje o zielonych zamówieniach publicznych

Informacje dotyczące kryteriów społecznych, jakie możemy stosować w społecznie zrównoważonym procesie zamówień publicznych. 

Zielone zamówienie publiczne

Zamówienie publiczne Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki na usługi wydawnicze, gdzie zostały uwzględnione kryteria środowiskowe.

Odpowiedzialny Biznes

Forum odpowiedzialnego biznesu to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR (z ang. corporate social responsibility). Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Oil Sponsorship Free

Międzynarodowa sieć twórców, twórczyń, pracowników i pracowniczek, organizacji sektora kultury, którzy wyrzekają się współpracy z firmami i korporacjami mającymi destrukcyjny wpływ na środowisko przyrodnicze i społeczne. Na stronie można dołączyć do sieci.

BP or not BP?

BP or not BP? – to brytyjska inicjatywa aktywistyczna, której celem jest zmuszanie zarządów narodowych instytucji do rezygnacji z finansowania pochodzącego od korporacji paliwowej BP. Grupa jako narzędzia protestu używa wystąpień teatralnych w przestrzeniach instytucji (nieuzgodnionych z dyrekcją), które korzystają z finansowania BP. Jest częścią koalicji Art Not Oil.

Liberate Tate

Liberate Tate to kolektyw, który serią artystycznych działań obywatelskiego nieposłuszeństwa wpłynął na decyzję o rezygnacji z finansowania brytyjskiej sieci galerii Tate przez firmę BP. 

Art Not Oil

Art Not Oil to międzynarodowa koalicja, której celem jest uwolnienie wszelkiej działalności w obszarze kultury od firm i korporacji degradujących zasoby przyrodnicze, społeczne czy kulturowe.