1

Krok pierwszy:
Wpływ na środowisko

Kalkulatory śladu węglowego i wodnego
Ślad środowiskowy to narzędzie służące do określenia stopnia wpływu na środowisko. Umożliwia porównanie własnego w tym udziału z oddziaływaniem innych organizacji. Ślad środowiskowy określa wpływ na środowisko całościowo, włączając w to ślad węglowy i ślad wodny.
Dostępne online darmowe kalkulatory obliczają najczęściej ślad węglowy. Nie są to narzędzia idealne, ale dają pewien ogólny obraz (np. kalkulator śladu węglowego, kalkulator śladu wodnego). Jeżeli zależy Ci na fachowych i precyzyjnych badaniach śladu środowiskowego, musisz się liczyć z procesem długotrwałym i kosztownym. Kalkulator online stanowi prostszą i tańszą alternatywę – choć niedoskonałą. Może być jednak pomocnym narzędziem w edukowaniu zespołu oraz innych osób o skali oddziaływania danej instytucji na środowisko. 

Wyznaczenie limitów
Określenie limitów zużycia paliwa, druków, energii, wody itp. oraz ich monitorowanie wpływa na ograniczenie zużycia zasobów, może też kształtować skalę i sposób funkcjonowania instytucji. Jeżeli okaże się, że macie do dyspozycji określone ilości zasobów na rok, będziecie starali się nie przekroczyć tego poziomu. Oznacza to, że być może pewne działania się nie odbędą albo zostaną zrealizowane w duchu zrównoważonym (zobacz: PRODUKCJA: MATERIAŁY, PRODUKCJA WYDARZEŃ, PROGRAMOWANIE, KOMUNIKACJA I PROMOCJA, POLITYKA INSTYTUCJI, PRACOWNICY I PRACOWNICZKI).

Może cię również zainteresować