Przewodnik:
Obszary

Obszary ekologii kultury, które omawiamy w przewodniku, dotyczą zarówno aspektów technologicznych, wpływu codziennych zachowań na środowisko, wprowadzania ekologicznych formatów działania w realizowanych projektach kulturalnych, odpowiedzialności za zdrowy organizm zespołu, spójnej kooperacji z zewnętrznymi podmiotami, odpowiedzialności za otaczający nas ekosystem, a także rzecznictwa w sprawie klimatu i budowania postaw, potencjałów organizowania się i współpracy czy wzmacniania wewnętrznej autorefleksji i systematycznej ewaluacji.